Vähemmällä enemmän

Vähemmällä enemmän on Euroopan jätteen vähentämisen viikon motto vuodelle 2015. Samalla se kiteyttää materiaalitehokkuuden idean. Rajallisten luonnonvarojen riittävyys jatkuvasti kiihtyvän talouskasvun ja tuotannon tarpeisiin on eräs suurimmista haasteistamme.

Paljon työtä on jo tehty, mutta kirittävää riittää yhä. Ylikulutuspäivä tulee vastaan joka vuosi entistä aiemmin. Nykyisin käytämme vuosittain n. 1,5 maapallon verran luonnonvaroja. Mikäli tahti pysyy samana, tarvitsemme vuonna 2030 jo kaksi maapalloa kattamaan vuotuisen luonnonvarojen tarpeen.

Materiaalitehokkuus – kestävän kasvun edellytys

Suomi sai ensimmäisen kansallisen materiaalitehokkuusohjelman vuoden 2014 alussa. Ohjelma tavoittelee ”kestävää kasvua materiaalitehokkuudella”. Pyrkimys on luonnonvarojen viisaalla käytöllä luoda kestävää ja ympäristöhaitat minimoivaa talouskasvua.

“Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana.”

Määritelmänkin mukaisesti tavaroiden ja palveluiden tuottajien rooli materiaalitehokkaan maailman luomisessa on keskeinen. Resursseja säästävä tuotanto tuo parhaimmillaan kustannussäästöjä ja merkittävän kilpailuedun.

Arjen kulutusvalintojen merkitystä ei kuitenkaan pidä väheksyä. Jokainen voi säästää luonnonvaroja seuraamalla muutamaa perusohjenuoraa:

  • Harkitse ennen hankintaa
  • Palvelu on usein tavaraa parempi
  • Suosi laadukkaita, kestäviä ja korjattavia tuotteita
  • Uudelleenkäytä, lajittele ja kierrätä

Ostamalla sitä mitä todella tarvitset ja valitsemalla tavaraa, joka säilyy vielä seuraavallekin käyttäjälle Kierrättämällä ohjaat arvokkaat materiaalit uudelleen hyödynnettäviksi. Kaikki askeleet vähentävät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja uusien raaka-aineiden tarvetta.

Lisätietoa löytyy esimerkiksi Motivan materiaalitehokkuussivuilta.

Seuraa meitä facebookissa
ja twitterissä

Kampanjat

Paikalliset ja alueelliset kampanjat